Voorbeelde van besprekings:

Stimulasie en ontwikkeling van kinders

Dissipline

Leer, lees en studeer

Aandagafleibaarheid ADD/ADHD

Hantering van verskeie gedrag

Vrese en Skeidingsangs

Enurese (Bednatmaak)

Skoolgereedheid

 

Kommunikasie vaardighede

 

 

  Examples of discussion:

 

●Stimulation and development of your child

●Discipline

●Learning, reading and study skills

●Attention difficulties ADD/ADHD

●How to handle and understand certain behaviour

●Anxiety (separation)

●Enuresis (Bed wetting)

●School readiness

●Communication skills

 

 

 

Terug Terug na bo