Terapie word vir elke unieke individu voorberei met die doel om hul te ondersteun tot 'n verbeterde self. Individuele terapie is beskikbaar vir kinders, tieners en ouers.  Psigoterapie vir kinders word eers met die ouers bespreek na aanleiding van die toetsing en ouergesprek.

Therapy is planned to assist, support and optimise the potential of each unique individual. Individual therapy is available for children, teenagers and parents. 

Psycho-therapy of children will be discussed with the parents during the feedback interview and/or after the assessment.

 

Daar is ?n verskeidenheid tipes terapie beskikbaar sodat dit aan die person se unieke behoeftes voldoen:

Multiple types of therapy are available in order to meet each person?s unique needs: 

Speelterapie                           Play therapy

Kognitiewe Beheer Terapie   CBT

Mensmoddellering                 Human modelling

Rasionele-gedragsterapie      Rational behaviour therapy

 

Individuele terapie spreek die volgende probleme aan:

Individual therapy addresses the following problems:

Angs/Spanning/Vrese                        Anxiety/Tension/Fears 

Depressie                                         Depression

Selfbeeld                                          Self-esteem

Afhanklikheid                                  Dependence

Krisis intervensies                           Crisis intervention

Trauma                                            Trauma

 

Die fokus van terapie by "www.sielkundige-pretoria.co.za" is om kliente die mag te gee om hul probleme te oorkom en om beheer oor hul lewe te neem. Dit word gedoen deur 'n terapeut wat haar kennis in die fasilitering van verandering toepas via die gebruik van e-pos of besoek . Die terapeut werk as 'n klient respekterende fasiliteerder in 'n samewerkende en oplossing gefokusde manier om u op spoor te hou.

 

Terug Terug na bo