Bied leiding aan tov die volgende:

Provide guidance to with regards to the following:

Hoërskool keuses:Akademies of Tegnies

Choice of secondary school: Academic or Technical

●Tersiere leiding

●Tertiary guidance          
Vakkeuses

Subject choices
Aanlegtoetse

Aptitude tests

Identifikasie van belangstellings

Identification of interests
Persoonlikheidstoetse

Personality tests


Die fokus van terapie by "www.sielkundige-pretoria.co.za" is om kliente die mag te gee om hul probleme te oorkom en om beheer oor hul lewe te neem. Dit word gedoen deur 'n terapeut wat haar kennis in die fasilitering van verandering toepas via die gebruik van e-pos of besoek . Die terapeut werk as 'n klient respekterende fasiliteerder in 'n samewerkende en oplossing gefokusde manier om u op spoor te hou.

 

Terug Terug na bo