Aanlegtoetse                          Aptitude tests

Persoonlikheidsevaluering    Personality

                                                 assessment

Lewensrol identifikasie         Life role identification

Loopbaanbeplanning            Career planning

Evaluering van loopbaanvolwassenheid

Career maturity assessment

Evaluering van besluitnemingsvermoŽns

Decision making ability assessment
Die fokus van terapie by "www.sielkundige-pretoria.co.za" is om kliente die mag te gee om hul probleme te oorkom en om beheer oor hul lewe te neem. Dit word gedoen deur 'n terapeut wat haar kennis in die fasilitering van verandering toepas via die gebruik van e-pos of besoek . Die terapeut werk as 'n klient respekterende fasiliteerder in 'n samewerkende en oplossing gefokusde manier om u op spoor te hou.

 

Terug Terug na bo