Ouerleidingsprogram                 Parent guidance programme

Ouerskapprogramme                 Parenting programmes

Kinderopvoedingsprogram        Child care & rearing programme

Kinderontwikkelingsprogram    Child development programme

Ouer-kind verhoudingsterapie   Parent-child relationship therapy

Leiding met kindertoesig           Child supervision guidance  

Terapie wat fokus op:               Therapy focused on:

Persoonlikheidsontwikkeling    Personality development

Kognitiewe ontwikkeling          Cognitive development

Sosiale ontwikkeling                 Social development


Die fokus van terapie by "www.sielkundige-pretoria.co.za" is om kliente die mag te gee om hul probleme te oorkom en om beheer oor hul lewe te neem. Dit word gedoen deur 'n terapeut wat haar kennis in die fasilitering van verandering toepas via die gebruik van e-pos of besoek . Die terapeut werk as 'n klient respekterende fasiliteerder in 'n samewerkende en oplossing gefokusde manier om u op spoor te hou.

 

Terug Terug na bo