{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}}{{pricing}} {{item.currency}} {{item.normalPrice}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

?Ouerleidingsprogram                 ?Parent guidance programme

?Ouerskapprogramme                 ?Parenting programmes

?Kinderopvoedingsprogram        ? Child care & rearing programme

?Kinderontwikkelingsprogram    ?Child development programme

?Ouer-kind verhoudingsterapie   ?Parent-child relationship therapy

?Leiding met kindertoesig           ?Child supervision guidance  

?Terapie wat fokus op:               ?Therapy focused on:

?Persoonlikheidsontwikkeling    ?Personality development

?Kognitiewe ontwikkeling          ?Cognitive development

?Sosiale ontwikkeling                 ?Social development

 

Die fokus van terapie by "www.sielkundige-pretoria.co.za" is om kliente die mag te gee om hul probleme te oorkom en om beheer oor hul lewe te neem. Dit word gedoen deur 'n terapeut wat haar kennis in die fasilitering van verandering toepas via die gebruik van e-pos of besoek . Die terapeut werk as 'n klient respekterende fasiliteerder in 'n samewerkende en oplossing gefokusde manier om u op spoor te hou.

 

Terug Terug na bo