Rianie de Bruin   

Professionele

Sielkundige Hulp

Afsprake:   Pretoria  Centurion

  082 377 0411    rianiedb@gmail.com      

               

 

 

 

 

 

Terapie sessies:

 

●    Emosionele probleme -angs, stres en depressie

●    Gedragsprobleme

●    Leerprobleme

●    Studiemetodes

●    Ouerbegeleiding

●    Hipnoterapie

 

  Toetsing:

●    Psigometriese toetsing       -Emosioneel

                                                    -Skolasties

                                                    -Beroeps

●    Skoolgereedheid

 

Opleiding en raadgewing aan:

●    Ouers en Onderwysers

 

______________________________________________________________

 

 

 

Therapy sessions:

●    Emotional problems -anxiety, stress, depression

●    Behaviour problems

●    Learning problems

●    Study methods

●    Parent guidance

●    Hypnotherapy

 

Assessments:

●    Psychometric assessments        -emotional

                                                             -scholastic

                                                             -career guidance 

●    Skoolgereedheid

 

Training and advice to:

●    Parents and Teachers

 

"In 'n onlangse steekproef van ongeveer 400 kliente van Internet terapeute het meer as 90% geantwoord dat om saam met 'n terapeut op die Internet te werk hul gehelp het." -"The ABC of Internet Therapy"

 
Terug Terug na bo