gesinsberading--verhoudings


  ●Speelterapie                ●Play therapy ●Tienerberading       &

●Ouerleidingsprogram                 ●Parent guidance programme ●Ouerskapprogramme          &nb
loopbaanvoorligting


  ●Aanlegtoetse                          ●Aptitude tests ●Persoonlikheidsevaluering  &nbs
vakvoorligting


Bied leiding aan tov die volgende: Provide guidance to with regards to the following: ●Hoërskool keuses:Akademies of Tegnies ●Choice of secondary school: Academic or Technical ●Tersiere leiding ●Tertiary gui
studieleiding


Bied studieleiding tov die volgende: Provides study guidance with regard to the following:   ●Studiegewoontes                   ●Study h
emosionele-intelligensie


Terapie wat op emosionele intelligensie fokus, sluit die volgende in: Therapy with a focus on emotional intelligence includes the following:   ●Emosionele bestuur            
terapie


Terapie word vir elke unieke individu voorberei met die doel om hul te ondersteun tot 'n verbeterde self. Individuele terapie is beskikbaar vir kinders, tieners en ouers.  Psigoterapie vir kinders word eers met die ouers bespreek na
werkswinkels


 Voorbeelde van besprekings: ●Stimulasie en ontwikkeling van kinders ●Dissipline ●Leer, lees en studeer ●Aandagafleibaarheid ADD/ADHD ●Hantering van verskeie gedrag ●Vrese en Skeidingsangs ●
evaluasieevaluation


  ●Psigometriese toetse/assesserings om die oorsaak van sekere problematiek te kan bepaal. Psychometric tests/assessments are performed to determine the reason for certain concerns.   ●Skoolgereedheid, Leerprobleme,
Terug Terug na bo